Norsk Hestesenter vil utvide flokken med dølahester på Starum, og vi ønsker nå å kjøpe inn tre hingster av 2020-årgangen. Vi følger med på annonser som ligger ute, men om noen har hingsteføll til salgs (som ikke er annonsert) så ta gjerne kontakt med Camilla Ulsrud på camilla.ulsrud@nhest.no innen 20. desember. Vi ser etter avkom av rasetypiske, friske og gode brukshester.

Føllene vi kjøper skal gå i en liten flokk hos oss, på utegang, gjennom vinteren og utover våren. De vil bli tatt godt vare på og daglig håndtert. Når våren går over til sommer så vil de bli sluppet på beite. Der vil de få en lang sommerferie, med godt tilsyn, før vi starter opp igjen med dem til høsten.

Sommeren 2021 skal det etter planen også bli født to dølahestføll hos oss, og disse vil også bli en del av denne lille flokken etter avvenning. Målet er å utvikle hester som passer inn hos oss enten som kjørehester eller som ridehester vi kan benytte på ridelærerstudiet.

Vi er i tillegg kontinuerlig på jakt etter gode, ridbare dølahester som vi kan benytte i dressurundervisningen på fagskolen. I etterkant av høstmøtet til Landslaget for Dølahest fikk vi tilbud om noen slike, men vi fant ikke helt den rette hesten for oss der. Vi setter veldig stor pris på engasjementet, og håper flere tar kontakt!

Vi er fortrinnsvis interessert i å kjøpe hest, men kan også være interessert i å låne, så sant det er snakk om lån over en lengre periode. Kriteriet for hester som skal benyttes i vår undervisning er at de må være på et stabilt LA nivå i dressur.

Ta også kontakt med Camilla på camilla.ulsrud@nhest.no om du har en god dressurdøl å låne bort eller selge.