Det har ikke vært mulig å avholde ordinære hingsteutstillinger våren 2020 som følge av koronapandemien. Landslaget for dølahest besluttet derfor at de ville arrangere en redusert visning av hingster som ikke tidligere er kåret. Dette gjelder hingster i klasse 3, 2b og 1b. Denne ekstraordinære kåringa blir avholdt på Stav den 9. - 10. mai.  

Kun hingster med godkjente røntgenbilder og veterinærundersøkelse får møte. Hingstene vil ikke bli rangert, men kan oppnå kåret grad for 2020. Kårede hingster må følge gjeldende løp for videre avlsgodkjenning i 2021 (UB). 

Det skal i løpet av helga vises 19 hingster, og visningen er lagt opp i henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern og de kriterier som er gitt av lokale myndigheter. Det betyr at det IKKE er tillatt med publikum på visningen, dette MÅ overholdes.

Oversikt over hingstene, samt mer informasjon finner du i katalogen.

Katalog for Stav 2020