Et av dagens foredrag tok utgangspunkt i forskningsprosjektet "For ung til å ri?" ("Too young to ride?"), som er finansiert av Stiftelsen Hästforskning. Det er Gabriella Thorell fra Ridskolan Strömsholm og Oskar Solenes fra Høgskolen i Molde som står bak prosjektet, som er et samarbeid mellom Norge og Sverige. Prosjektet er i startfasen, og skal gå over tre år.

Tidligere hadde man ofte aldersgrenser for når barn fikk lov til å begynne på rideskoler i Sverige. Som regel var dette motivert ut fra et sikkerhetsperspektiv. I de siste årene har man observert at rideskoler i både Norge og Sverige tar imot barn under skolealder, dette til tross for at flere ridelærere synes barna egentlig er «for små til å ri». En pilotstudie som ble gjennomført i 2018 avdekket blant annet at 75% av de 462 rideskolene i Sverige tilbød ulike aktiviteter for barn under skolealder. Studien viser også at det behøves en annen pedagogisk kompetanse og kunnskap om barn for å kunne gi et godt tilbud til de yngste, og at man er bevisst på at aktiviteten ikke skjer på bekostning av sikkerheten.

I det store og hele fins det ikke så mye forskning omkring yngre barns idrettsdeltagelse, og enda mindre om små barn i ridesporten. Målet med prosjektet: «For ung til å ri?» er å øke kunnskapen omkring heste- og rideopplæring for barn under skolealder, samt å ta utgangspunkt i denne kunnskapen for å utvikle trygge og sikre hestemiljøer i Norge og Sverige. 

Prosjektets resultater vil være relevante for rideskoler, ridelærere og hestenæringen generelt i Norge og Sverige.

Etter foredraget fikk kursdeltagernes dele sine erfaringer og synspunkter omkring rideopplæring for små barn gjennom en liten workshop.

Gabriella Thorell er hovedlærer i pedagogikk ved Ridskolan Strömsholm. I 2017 disputerte hun og forsvarte sin doktoravhandling om ridelæreren sin utvikling. Hun besøkte NHS i desember og holdt et foredrag om dette for våre ridelærerstudenter.

Oskar Solenes er førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Disputerte og forsvarte sin doktorgrad om «barneidrettens historie i Norge» i 2009. 

Hvis du kan tenke deg å delta i en spørreundersøkelse i forbindelse med forskningsprosjektet, finner du den her.