Å påta seg kjøreoppdrag med hest er spennende! Det er forhåpentligvis en fin og unik opplevelse for de som er med, og ikke minst er det en flott måte å vise fram norske kjørehester på. For å ta på seg slike oppdrag er det viktig å tenke sikkerhet, og kusken må ha de nødvendige kunnskaper om hva dette innebærer av ansvar. Derfor har Norsk Hestesenter et tilbud om en kuskesertifisering. 

På lørdag gjennomførte vi for første gang kuskeprøve i Oslo sentrum. Åtte kusker gjennomførte sertifiseringsprøven denne dagen - og alle bestod! Gratulerer! Kontaktperson på prøven var Heidi Tønnesen, gårdsbestyrer på Kampen Økologiske Barnebondegård, sensor var Torgeir Svalesen og Øystein Bakken. 

Etter lørdagens sertifisering har vi nå 276 sertifiserte kusker som tar på seg kjøreoppdrag i Norge.

Kunne du tenke deg å bli sertifisert som kusk for kjøreoppdrag? Her finner du mer informasjon.