Norsk Hestesenter sin funksjon som Nasjonalt senter for dølahest innebærer flere ulike oppgaver, blant annet er vi sekretariat for styret i Landslaget for dølahest. Vi arbeider med å videreutvikle vårt nasjonale senter enda mer, og fra nyttår vil Nasjonalt senter for dølahest ha et eget kontor på NHS. Her vil du treffe Nasjonalt senter for dølahest sitt ansikt utad og Landslaget for Dølahest sin egen organisasjonssekretær. Camilla Ulsrud, som i dag jobber ved avlsavdelingen, vil starte opp i denne rollen den 1. januar 2020.  

I løpet av januar vil man sammen med Landslaget for Dølahest se nærmere på hvilke oppgaver det er viktig å ta tak i og hvordan samarbeidet skal styrkes enda mer. Vi gleder oss til det videre arbeidet for dølahesten!