Fagmøtet avholdes tirsdag 09.04.2019 kl. 18.00 på Norsk Fjordhestsenter.

Universitetslektor på NMBU, Caroline Sorknes Haadem, med god kompetanse på reproduksjon, vil holde foredrag om hvordan få føll i hoppa, hvorfor blir den ikke drektig og om komplikasjoner og sykdommer under drektighet og etter følling.

Tore Kvam, spesialrådgiver avl ved Norsk Hestesenter, vil presentere status for de nasjonale rasene, hingsten sin innvirkning på drektighet, og om tiltak som kan være aktuelle. Tore Kvam har lang erfaring med avlsrådgivning på mange raser, og har i tillegg egen hestepraksis med fagområde reproduksjon.

Her finner du program og mer informasjon.

Påmelding gjøres via denne lenken: 

https://www.deltager.no/fagsamling_om_betre_drektigheit_pa_hest_09042019