Det har ikke vært mulig å avholde ordinære hingsteutstillinger våren 2020 som følge av koronapandemien. Landslaget for Dølahest besluttet derfor at de ville arrangere en redusert visning av hingster som ikke tidligere er kåret. Dette gjaldt hingster i klasse 3, 2b og 1b. Denne ekstraordinære kåringa ble avholdt på Stav den 9. - 10. mai. 

Det ble i løpet av helga vist 19 hingster, 14 av disse ble kåret. De kårede hingstene må følge gjeldende løp for videre avlsgodkjenning i 2021 (UB). 

Oversikt over kårede hingster Stav 2020.

For mer informasjon og karakterer på de forskjellige hingstene, se sak på nettsidene til Landslaget for Dølahest.