En forskergruppe ved Christian-Albrects-universitetet i Kiel i Tyskland er veldig interessert i problemet hoderisting hos hest, og ønsker å kartlegge hvor vanlig denne adferden er, samt hvilke faktorer som eventuelt påvirker frekvensen av denne adferden, så som rase, bruk, oppstalling etc. De har allerede gjennomført spørreundersøkelser til hesteeiere i Tyskland, Sveits og Frankrike og fått inn mange tusen svar. Nå ønsker de også å få inn data fra de nordiske landene. Knut Egil Bøe, professor, NMBU, Cecilie Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet og Grete Meisfjord Jørgensen, forsker, Nibio har derfor oversatt spørsmålene fra den tyske Questback-undersøkelsen og i tillegg gjort noen tilpasninger til norske forhold. 

Svar på spørreundersøkelsen.

Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er 1. november 2020. Undersøkelsen er anonym. Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes per e-post til personene under:

Knut Egil Bøe, professor, NMBU - knut.boe@nmbu.no
Grete Meisfjord Jørgensen, forsker, NIBIO Tjøtta - grete.jorgensen@nibio.no
Cecilie Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet - cecilie.mejdell@vetinst.no

Etter at svarfristen har gått ut vil den norske forskergruppa analysere dataene fra den norske delundersøkelsen, og publisere resultatene på populære nettsteder og i hestetidsskrifter i Norge. Samtidig blir de bearbeidede dataene sendt til sine forskergruppa i Kiel, som setter sammen dataene fra flere europeiske land til en vitenskapelig rapport.

Takk for at du bidrar!