I samarbeid med Landslaget for Dølahest tilbyr Norsk Hestesenter et subsidiert utdanningsopphold for unghester fra de nasjonale rasene. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler og målet er å utdanne kvalitetshester for salg. Tilbudet går til oppdrettere av de nasjonale rasene.

Norsk Hestesenter har høsten 2020 følgende tilbud:
Innkjøring av unghest, 17. august - 18. september 
Innridning av unghest (få plasser), 10. august - 10. september 

Prisen per uke er kr 1 000,-, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg. (Opprinnelig pris er kr 2 250,- per uke, Landslaget for Dølahest subsidierer med kr 1250,-.)

Ta kontakt med Øystein Bakken for nærmere informasjon:
E-post: oystein.bakken@nhest.no 
Telefon: 41 33 24 48