Helt siden 1868 har det vært sluppet hestefølger i Sikkilsdalen, og NHS er i dag den som drifter slippene. Vi har tre hamninger hvor det slippes hingster med hver sine hoppefølger.

Sikkilsdalen er en vakker fjelldal beliggende i Nord-Fron kommune, og byr på 3000 mål med fjellbeite. Hestene går i fjellet fra rundt St. Hans og fram til månedsskiftet august/september. Årets slipp er satt til 20. juni.

Gjeterjobben utføres i utgangspunktet av to personer. Gjeterne har daglig tilsyn med hesteflokkene og skal først og fremst ivareta hestevelferden, samt følge med på brunst og bedekkinger. I tillegg har gjeterne ansvar for å informere den enkelte hesteeier ved behov, og å bidra til god informasjonsflyt mellom alle parter, herunder formidling av livet i fjellet gjennom ord og bilder. Det vil også være en del kontakt med tilreisende til området, og de som er gjetere må trives med å formidle kunnskap om hest og tradisjonen med hesteslipp i Sikkilsdalen. 

Gjeterne bor i den enkle og trivelige gjeterhytta rett ved Sikkilsdalseter Fjellstue.  

Vi søker etter en gjeter med solid hesteerfaring som liker å ferdes i fjellet, og som kan se for seg å være gjeter i flere sesonger. Du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, og du må være løsningsorientert og fleksibel.

Vi tilbyr en spennende og allsidig jobb, med mange flotte hester og frisk fjellluft! Vår mentorgjeter vil bidra med sin mangeårige kunnskap og erfaringer. Lønn etter avtale.

Søk gjerne også om du bare kan jobbe deler av sesongen, så kan det vurderes å dele opp mellom flere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Gina Onsrud Jensen på gina.onsrud.jensen@nhest.no.

Søknad og CV sendes til NHS på nhest@nhest.no.

Søknadsfrist: 15. mai.