Det kan virke som om alle tre raser som NHS fører register for har stabilisert seg på noe høyere bedekningstall enn sine respektive bunnår (figur nederst). Både dølahest og nordlandshest/lyngshest har hatt stabile tall de siste tre årene med små endringer mellom år. Fjordhest hadde et stort hopp i bedekninger fra 2017 til 2018, mens antall bedekte hopper for 2019 virker å følge mønsteret til de andre to rasene. Vi tar forbehold om at tallene kan øke noe for alle tre raser da trenden har vært at det har kommet til noen hopper for hver rase etter at fristen for rapportering er passert. En oversikt over antall bedekninger for hingstene i rasene finner du her.

Bedekningstall for norsk kaldblodstraver finner du på www.travsport.no.

Tabell: Antall hingster brukt, antall bedekte hopper og antall bedekninger per 2.oktober 2019.

Skjermbilde (3482).pngSkjermbilde (3481).png