Det er særdeles viktig for arbeidet som gjøres i Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest samt hos oss ved Norsk Hestesenter, at vi har så oppdatert informasjon om rasene som mulig. Vi skal i utgangspunktet publisere statistikk fra sesongen 2018 på kommende helgs høstmøte for de nasjonale hesterasene, men med manglende innrapportering blir dessverre tallene usikre. Sikre tall avhenger av at alle hoppeeiere er sitt ansvar bevisst og melder inn informasjon om sine hopper, dette skal gjøres uansett hva bedekningen resulterte i. Vi oppfordrer også hingsteholdere om å ta en ringerunde og purre på de som har hatt hopper til bedekning hos dere forrige sesong. Se denne listen for oversikt over hvilke hopper vi mangler informasjon om. Vi tar forbehold om eventuelle feil i lista, og skulle du oppdage noe som ikke stemmer, ta kontakt på registrering@nhest.no så fort som mulig slik at det kan rettes opp.

Vi ber innstendig om at de som enda ikke har rapportert inn, gjør det snarest. Hvis bedekningen resulterte i et levendefødt føll, rapporterer du dette ved å fylle ut baksiden på springseddelen du har fått fra hingsteholder og sender inn denne til Norsk Hestesenter. Var hoppa tom eller kastet føllet holder det at du sender en e-post med informasjonen til registrering@nhest.no - hit kan du også rette eventuelle spørsmål du måtte ha. 

Rapport nasj.raser per 29.oktober.png