Her finner du foreløpige bedekningstall for 2019 for hingster av rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest basert på innrapporteringer gjort per 26. september. Endelig oversikt over innrapporterte bedekninger publiseres onsdag 2. oktober.

2. oktober publiseres også foreløpige tall for fødte føll i 2019. Vi minner om at alle resultater fra bedekninger skal rapporteres inn, også om hoppa er tom, har kastet, om føllet døde etter fødsel, eller om hoppa har dødd under drektigheten.

Så langt har vi kun fått rapportert inn resultatene av litt over 50% av fjorårets bedekninger for dølahest og fjordhest, og drøyt 63% av resultatene for nordlandshest/lyngshest, se figur under. Vi oppfordrer alle hoppeeiere til å melde inn resultatet av bedekningen innen 1.oktober, selv om kravet i passforordningen er senest 31.12 det året føllet er født.

Statistikk og tall brukes for å overvåke rasene, og arbeidet med bevaring av rasene er helt avhengig av at den enkelte hesteeier innrapporterer både resultatet av bedekninger, men også kastreringer og avlivinger. 

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt på registrering@nhest.no.

bedekningsgraf.png