På fredag fortsatte regjeringen gjenåpningen av samfunnet og gikk til tredje trinn i gjenåpningsplanen, hvor det blant annet åpnes opp for flere deltagere på arrangementer.

Norsk Hestesenter har ansvaret for det tradisjonsrike hesteslippet i Sikkilsdalen, som i år går av stabelen lørdag den 26. juni, og vi har naturlig nok fått mange henvendelser på om vi nå kan åpne opp for publikum.

De nye anbefalingene sier at vi kan samle inntil 800 personer på utendørs arrangementer, men da fordelt på fire kohorter a 200 personer.

Vi har gjennom helgen vurdert hva som kan være mulig å få til, men har i dialog med Sikkilsdalseter og teamet til kommuneoverlegen i Nord Fron besluttet at vi dessverre fortsatt må holde stengt for publikum (utover den kohorten på 200 som inkluderer hesteeiere m.fl.). Les mer om gjennomføringa av slippet.

Årsaken til dette er at det vil bli svært utfordrende å holde kohortene avgrenset fra hverandre til enhver tid, og ikke minst fordi vi ikke klarer å oppfylle kravene om bl.a. toalettfasiliteter ved to eller flere kohorter. 

Vi minner også om at man fortsatt skal holde en meters avstand til hverandre. Fjellet er stort, men plassen rundt slippene (særlig Åkrehamna) har til dels begrenset med kapasitet, og meteren blir vanskeligere å overholde ved mange til stede.

Vi skulle selvsagt veldig gjerne hatt publikum til stede, de er en viktig del av slippet, men smittevernet kommer først. Vi ber om at dette respekteres – slik at vi får gjennomført slippet på en forsvarlig måte og i henhold til retningslinjene. Vi minner om at det selvsagt er mulig å reise til Sikkilsdalen for å se på hestene når som helst resten av sommeren.