Under helgas høstmøte for de tre raseorganisasjonene; Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/lyngshest, fikk man muligheten til å bli med på en ryddejobb i registeret vårt. Det vil si at man kunne melde fra direkte om hingster som har blitt kastrert eller hester som ikke lenger er i live. I helga og på et par påfølgende dager har hele 200 hingster blitt kastrert og 65 hester blitt avlivet i registeret. Tusen takk for alt engasjement og god hjelp!

Er du hesteeier, sjekk gjerne at statusen på hesten din i stambok på nett er korrekt. Ta kontakt på registrering@nhest.no om det er noe feil eller om statusen skal endres fra for eksempel hingst til vallak. Et oppdatert register er viktig for å ha en så korrekt informasjon om rasene som mulig.