Mange av de nasjonale rasene i Norden er utrydningstruet, og selv om de forskjellige rasene har ulike egenskaper og bruksområder, opplever organisasjonene som jobber for rasene de samme utfordringene med tanke på for eksempel innavlsutvikling og markedsføring. Et internasjonalt nettverk vil derfor være et nyttig bidrag for å møte disse utfordringene på en god måte.

Siri Furre, seniorrådgiver på avl hos Norsk Hestesenter, har blitt valgt som leder i nettverket og forteller at det var et nyttig og konstruktivt første møte. - De nordiske rasene har mange felles problemstillinger og det er gledelig for arbeidet med de norske rasene at vi nå har en plattform hvor vi kan diskutere mulige løsninger og tiltak og lære av andre raser, og at vi kan komme med innspill og erfaringer basert på den jobben som er gjort i Norge.

Et av resultatene fra det første møtet i nettverket er at det skal produseres læringsmateriale som kan distribueres til og brukes av raseorganisasjonene. Materiellet vil inneholde lettfattelig informasjon om innavl og populasjonsovervåking, samt beskrivelser av de ulike rasene og hvorfor de er viktige for de ulike regionene.

- Markedsføring er en viktig del av arbeidet for nasjonale raser og det å samarbeide om utarbeidelse av informasjonsmateriell, og sørge for at samordnet fakta om rasene blir tilgjengelig for folk flest på en lettfattelig måte vil kunne ha en positiv effekt for alle rasene, forteller Siri.

Nettverket fortsetter arbeidet framover med nettmøter og årlige workshops.

Les saken fra NordGen: "Network for Native Horse Breeds had its First Meeting".

NordGen (Nordisk Genressurssenter) er en nordisk institusjon for bevarende og bærekraftig bruk av vekster, husdyr og skog. Samarbeidet om bevaring av genetiske ressurser (for mat og landbruk) i Norden har pågått i mer enn 30 år. NordGens grunnleggende oppgave er å bidra til å sikre et bredt genetisk mangfold av de ressurser som kan kobles til mat og landbruk.