Det er flere gledelige nyheter i årets rapport, blant annet at alle våre nasjonale raser har en økning i bedekningstall i 2020, det er en økning i antall brukte hingster i hver rase og vi ser en stabilisering i innavlssituasjonen. Videre kan du lese litt om hvordan annerledesåret 2020 påvirket utstillingssesongen, og resultater fra hoppeprosjektet. Vi håper rapporten vil være nyttig og interessant for mange - god lesning!

Nøkkeltal om dei nasjonale hesterasane - rapport for 2020

Rapporter fra tidligere år