Onsdag 24. april 
Kl.12:00     Informasjonsmøte vedr. UB
Kl.13:00     Veterinærundersøkelser + måling (UB-hingster)
Kl.17:00     Løsvisning UB

Torsdag 25. april
Kl.08:00    Oppstart kjøreprøver egen og fremmedkusk (UB)

Fredag 26. april 
Kl.08:00    Rideprøver, egen og fremmedrytter (UB)   
Kl.14:00-16:00     Kjøreprøver
Kl.17:00    Løsvisning for nordlandshest/lyngshest
Kl.17:00    Årsmøte LD i Guttormshall
Kl.19:30    Løsvisning dølahest

Lørdag 27. april
Kl.07:15   Gjennomgang av kjøreprøveløypa (frivillig)
Kl.08:15   Mønstring på hardt underlag
Kl.09:30   Eksteriørbedømmelse for N/L starter
Kl.10:00   Eksteriørbedømmelse for dølahest starter
Kl.10:00   Kjøreprøvene starter
Kl.14:00   Pause m/underholdning
Kl 16:00   Publikumsmønstring
Kl.19:00   Utstillingsmiddag i Guttormshall.

Søndag 28. april
Kl.10:00   Samla mønstring
Kl.12:00   «Bruk hodet – parr riktig for framtida!» v/Siri Furre
Kl.13:00   Pause med underholdning
Ca.kl.15:00    Premiering

Med forbehold om endring av tidene. 

Se hvilke hester som er meldt.