Norsk Hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest og Norsk Fjordhestsenter kan i 2019 tilby et subsidiert utdanningsopphold for unghester fra de nasjonale rasene. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler og målet er å utdanne kvalitetshester for salg. Tilbudet går til oppdrettere av de nasjonale rasene.

Norsk Hestesenter tilbyr denne høsten både innkjøring og innridning av unghest, og vi har fortsatt ledige plasser for hester til innkjøring. Meld din interesse innen 21. august.

Innkjøring av unghest foregår i perioden 26. august – 27. september. Prisen pr. uke er 1000 kr, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.                     

Ta kontakt med Øystein Bakken for nærmere informasjon:
oystein.bakken@nhest.no 
Tlf.: 41 33 24 48