Norsk Hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest og Norsk Fjordhestsenter kan i 2019 tilby et subsidiert utdanningsopphold for unghester fra de nasjonale rasene. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler og målet er å utdanne kvalitetshester for salg. Tilbudet går til oppdrettere av de nasjonale rasene.

Norsk Hestesenter tilbyr denne høsten både innkjøring og innridning av unghest.

Innkjøring av unghest foregår i perioden 26. august – 27. september. Prisen pr. uke er 1000 kr, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.                     

Les om innridning av unghest.

Ta kontakt med Øystein Bakken for nærmere informasjon:
oystein.bakken@nhest.no
Tlf.: 41 33 24 48