Norsk Hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest og Norsk Fjordhestsenter kan i 2019 tilby et subsidiert utdanningsopphold for unghester fra de nasjonale rasene. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler og målet er å utdanne kvalitetshester for salg. Tilbudet går til oppdrettere av de nasjonale rasene.

Norsk Hestesenter har i 2019 følgende tilbud:

Vinter (oppstart uke 2):  Remonte (2-3 hester) - ferdig
Vår (oppstart 11. mars): Innridning av unghest (2-3 hester)
Høst (oppstart august): Innkjøring av unghest (4-6 hester)

Innridning av unghest

Norsk Hestesenter tar i mars imot hester for et fem ukers unghestopphold. Det er ønskelig at hestene aldri har hatt rytter på ryggen før.

Kunsten å jobbe med en unghest handler om å kommunisere med den på et språk som en lite skolert hest kan forstå. Øktene i ridehuset er korte og hyppige, og hestene som har deltatt på tidligere unghestprogram har vist en bratt læringskurve. Det er alltid spennende for eierne å se igjen hestene sine når programmet er over, og de blir da invitert til en hyggelig framvisning der unghestene viser hva de har lært etter fem uker i et godt system. 

Studentene på ridelærer II håndterer hestene i hverdagen, under kyndig veiledning av fagansvarlig Hanne Dahl Lien, som leder alle øktene med unghestene i ridehuset.

Tidsrom: 11. mars til ca 12. april 

Når oppholdet er over vil hestene bli presentert for salg i samarbeid med eier.  

Informasjon om innkjøring kommer før sommeren.

Ta kontakt med Øystein Bakken for nærmere informasjon:
oystein.bakken@nhest.no 
Tlf.: 41 33 24 48