- Det burde ikke hete bare hestesport, det burde hete hest- og ryttersport, sa en dedikert Maria Terese Engell til en lydhør forsamlig på Norsk Hestesenter. - Både rytter og hest er toppidrettsutøvere. Det må man ta konsekvensen av, spesielt rytteren! 

Under dagens clinic fikk deltagerne en innføring i hvordan man kan bedre hestevelferden og sine rytterprestasjoner gjennom økt kroppskontroll og balansetrening. 

Dagen startet med en teoridel om hvordan rytterens kropp innvirker på hesten på ulike måter, og ga et godt bakteppe for å forstå hvorfor dette temaet er så utrolig viktig. Rytteren må ha kontroll på bevegelsesmønstrene og musklene sine - kontroll over egen kropp. - Vi må "back to basic" for å bygge videre. Trygghet i posisjonen i egen kropp er avgjørende, fortalte Engell.

Alle deltagerne fikk prøve seg på balansematter, og ble på den måten bevisste på sine egne bevegelser og hvordan sin egen kropp fungerer. En skeivhet i kroppen vil gjenspeile seg i hesten, såfremt du ikke er bevisst på det og jobber med dette hos deg selv. Dagens to testryttere, ridelærerstudentene Astrid Dessingthon og Mathilde Kalland, fikk demonstrere på balansemattene, slik at dette kunne følges opp i den påfølgende ridningen.

I ridehuset fikk forsamlingen se Engell undervise testrytterene med fokus på deres utfordringer. Astrid og Mathilde jobbet bra, og viste på en flott måte hvordan man tar til seg instruksjon og dermed får forbedringer. Ridelærerutdanninga på Norsk Hestesenter har også fokus på fysisk trening av rytteren, og dette ble bemerket fra Engell, som ga ros til våre studenter for å være sterke og godt trente.

- Det handler om hva vi er villige til å gjøre - om vi vil ta «spaden fatt». Ta fatt i oss selv og jobb med tingene for å lykkes. Vi må skape forutsetninger i kroppene våre som gjør det bedre for hestene våre, avsluttet Engell.

Engell fikk gode skussmål fra deltagerne, og det var bred enighet om at hun underviser veldig godt om et interessant tema. - Det sitter nok ikke mye igjen i veggene i ridehuset, for vi slukte all den informasjonen vi fikk, var den fornøyde konklusjonen fra en av de som deltok.

Flere bilder fra clinicen finner du på vår Instagramkonto.

Les mer om Rider in Balance.