Landslaget for Dølahest (LD) kan i dag melde om at deres avlsutvalg har vært i kontakt med Ragnar F. Thomassen ved Norges Veterinærhøgskole (NVH), som har ansvaret for gjennomføring og vurdering av sædtesten til Svangstu Fardølen. Svangstu Fardølen fikk under årets hingsteutstilling på Stav 2. pr. og ble stilt som I i kvalitet, men med krav om godkjent sædtest før fornyet avlsgodkjenning ble gitt - grunnet manglende resultater etter bedekningssesongen 2018.

Landslaget skriver at Thomassen uttaler følgende om resultatet av undersøkelsen: "Hingsten har opptrådt og fungert som forventet av en hingst, og både mengde sæd og sædkvaliteten er normal for en 4-årshingst". Med dette kan styret i LD meddele at Fardølen har avlagt godkjent sædtest, og får fornyet sin avlsgodkjenning. 

Fardølen står i vårstasjon hos Steinar Hofslundsengen i Sogndal, han kan kontaktes på telefon 415 10 814.  

Har du spørsmål rundt avlsgodkjenningen, kan du ta kontakt med styret i Landslaget for Dølahest. Brev med informasjon rundt fjorårets slipp i Sikkilsdalen er sendt til alle aktuelle hoppeeiere, skulle noen ha ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med Norsk Hestesenter.