Prosjektet

God og sikker informasjon om avlsdyr et viktig prinsipp i avlen for å sikre at man får avlet så sunne og friske dyr som mulig. Landslaget har et pågående prosjekt med prosjektmidler fra NHS hvor man søker å få testet flere aktive avlshopper for sølvgen. Målet med prosjektet er at oppdretter skal få nødvendig informasjon om sin avlsjoppe, samtidig som økt testing vil bidra til at vi får mer informasjon om populasjonen. 

Hvilke hopper bør testes?

Sølvgen er synlig på alle svartbaserte hester. Det vil si at hester som er svarte, brune, borka, eller skimmelvarianter av disse, med sølvgen vil være sølvsvarte, sølvbrune, sølvborka, sølvsvartskimmel, sølvbrunskimmel eller sølvborkskimmel. I noen tilfeller kan det være vanskelig å vite om en svartbasert hest har sølvgen eller ikke. Dette gjelder spesielt hvis hesten i tillegg har skimmelgen. Er du i tvil er det tryggest å ta en test. 

Rødbaserte hester kan også ha sølvgen, men dette vil ikke synes på hesten. Det vil si at røde, gule, rødskimle og gulskimle hester kan bære både ett og to sølvgen uten at det vil være synlig. Det vil da være svært hensiktsmessig å teste hoppa før man slipper den sammen med en hingst som har sølvgen. 

I en del tilfeller kan man utelukke mulighet for sølvgen ved å kikke i stamtavla. Det har blitt gjort testing av avlshingster i flere år og man har sikker informasjon på en stor del av de aktive avlshingstene. Send en e-post til Landslaget for nordlandshest/lyngshest hvis du ønsker hjelp til å finne ut om hoppa bør testes. 

Hvorfor bør man teste?

Utdrag fra avlsplanen til nordlandshest/lyngshest:

Øyesykdommen anterior segment dysgenesis (ASD)/ multiple congenital ocular anomalies (MCOA) 

ASD/MCOA er en arvelig øyelidelse som forårsaker cyster, misformet pupill, og defekter i iris, hornhinna og linsa. Hester som får genet for ASD/MCOA fra både mor og far (homozygote) vil ha alle eller noen av symptomene påASD/MCOA. Genet er semidominant, slik at hester som får genet fra enten mor eller far (heterozygote) kan ha cyster i ciliærlegemet og noen ganger feil på netthinna, men man mener at dette som regel ikke har noen betydning for hestens syn eller velvære. 

Det anbefales ikke å avle på to individer som begge har sølvgen. Siden sølvgenet kan bæres skjult hos rødbaserte hester og kan være vanskelig å avdekke fenotypisk på enkelte svartbaserte hester vil en gentest være en enkel og hensiktsmessig måte å sikre seg at man ikke avler usunne individer. 

Hvordan kan man teste?

  1. Send e-post til Landslaget for nordlandshest/lyngshest på landslaget@nsnl.no med fullt navn på hoppa og be om en vurdering på om det bør tas sølvtest.
  2. Hoppe-eier sender en e-post til NHS på registrering@nhest.no og ber om å få tilsendt hårprøvekonvolutt som vi merker med hoppas navn, reg.nr og "Sølvtest".
  3. NHS sender sammen med hårprøvekonvolutten et infoskriv om hvordan hårprøven skal tas og hvordan den skal sendes inn. 
  4. Hoppe-eier får vite resultatet av testen ca. 2-3 uker etter at testen er sendt fra NHS til laboratoriumet. 

Det er åpent for testing fra nå og til 15. januar 2020.

Testen er kostnadsfri for hopper som skal bedekkes i 2020. Dersom man har andre hester man ønsker å teste for sølvgen kan det gjøres på samme måte, men da vil hesteeier bli fakturert kr 625,- pr. test. Hingster som møter på hingstekåring vil bli rutinemessig testet for sølvgen uten ekstra kostnad for eier. 

Teksten er hentet fra www.rimfakse.no