Det Norske Travselskap og Svensk Travsport vedtok høsten 2019 forslag på ny avlsplan for kaldblodstraver. Endelig høringsinstans for avlsplanen i Norge er Mattilsynet, som hadde frist til lørdag 8. februar 2020 med å gi innspill til planen. Det har ikke kommet noen innsigelser fra Mattilsynet og derfor ansees den nye avlsplanen for kaldblodstraver som godkjent. Avlsplanen er gjeldende fra 2020.

Målet med avlsarbeidet er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestenes travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype, håndterbarhet/lynne, fruktbarhet samt motvirke en for stor innavlsgrad. I henhold til den nye planen er det spesielt tre områder som bes lagt merke til:

Forbud mot søskenparring (3.5.4. - Bedekning):

Det sertifiseres ikke kaldblodstravere i ST/DNT som er blitt til gjennom halv-/eller helsøskenparringer, samt parringer med far-datter eller mor-sønn.

Hingster som er et resultat av krysning som er tettere enn 3 + 3 kåres ikke (3.2.9. – Individbedømmelse – kåring):

Hingster tettere enn 3+3 krysning skal ikke kåres. For eksempel kan ikke hingster som er resultat av en 2+3 krysning kåres. Dette punktet gjelder for hester født 2021 eller senere.

Hoppekvoter for hingster (3.1.7 – Kåringsbestemmelser):

Nye hoppekvoter trer i kraft fra 2021 – for 2020 gjelder tidligere kvote på 80 hopper i oppstallingsland og 30 hopper i det andre landet.

Den totale bedekningskvote for en hingst i begge landene til sammen uansett bedekningsmetode er 95 hopper. Den maksimale kvoten i oppstallingslandet er 70 hopper, dog kan det andre landets kvote på 25 hopper økes på bekostning av oppstallingslandets kvote på 70 hopper under forutsetning at det maksimale antall hopper ikke overstiger 95. Ved eventuell overbedekning skal hingstens totale bedekningskvote reduseres tilsvarende for neste års bedekningssesong. Det er kvoten i oppstallingslandet påfølgende år som skal reduseres. I tillegg kan det enkelte land vedta tilleggssanksjoner. 

Les avlsplanen her.

Saken er hentet fra www.travsport.no