Kåringsnemnda består av Ola Martin Foss, Carl Fredrik Ihler og Torstein Gudmestad fra Norge. Fra svensk side deltar Håkan Kemi, Lars Johansson og Lena Westman.

En hingst kan avkomsgranskes tidligst seks år etter kåring, og må ha minst 20 avkom i startklar alder. Avkomsvurderingen påvirker ikke hingstens rett til å virke i avl.

Hingstene tildeles grad etter følgende skala:
Elite    Særdeles god nedarving
A          Meget god nedarving
AB      God nedarving
B         Tilfredstillende nedarving
       Ikke tilfredstillende nedarving     

En hingst kan ved forbedrede avkomsresultater på et senere tidspunkt få forhøyet sin grad, men aldri få lavere grad enn fra tidligere vurdering. Det er kåringsnemnda som avgjør hvilke hingster som til enhver tid skal tas opp til vurdering.

Tre hingster ble denne gangen tatt opp til vurdering. Det var Bork Odin, Norheim Faksen og Stiv Kuling. For Norheim Faksen og Stiv Kulings del er det første gang de blir vurdert. Norheim Faksen fikk AB og Stiv Kuling fikk B for sin nedarving.

Bork Odin ble vurdert første gang i 2016 og fikk da graden A. Allerede da var man klar over at dette var en meget lovende avlshingst og med de resultater han har levert i ettertid, var det ingen stor overraskelse at nemnda ville se på han på nytt igjen nå. Bork Odin plasseres derfor nå i den gjeveste gruppa av avlshingster som siden 2012 har fått graden ELITE. Disse er Elding, Spikeld, Järvsöfaks (SE), Moe Odin, Lome Elden, Åsajerven og nå da Bork Odin.

Kåringsnemndas vurdering av de tre hingstene er:

Bork Odin, Elite

Særdeles god nedarving.

Begrunnelse: Har virket i norsk avl. Eldste årgang født 2010. Antall avkom i startbar alder er 469 (372 NO/ 97 SV), hvorav 319 har startet, noe som gir meget høy startprosent, også på tre- og fireåringene. Ni avkom har tjent over en million, hvorav fire av disse er hopper. Tretti avkom har tjent over 500 000, hvorav ti er hopper. Bork Odin har avlet flere kulltopper, både hingster og hopper, og han har så langt ti avlsgodkjente sønner. Avlsindeks 132 har steget siden godkjenningen. Bork Odins avkomspremie høynes til ELITE.

Norheim Faksen, AB

God nedarving.

Begrunnelse: Norheim Faksen har virket i avl i Norge og har fire årganger, hvorav 105 avkom er i startbar alder. Eldste årgang er født 2012. Middels gjennomsnitt og median inntjening på de startende norskfødte. To sønner har tjent over 500 000. Av tretten avkom med over 200 000 innkjørt er fire hopper. Norheim Faksen har ingen avlsgodkjent sønn. Avlsindeksen 126 har gått noe ned siden godkjenningen.

Stiv Kuling, B

Tilfredsstillende nedarving.

Begrunnelse: Stiv Kuling har virket i avl i Norge og har fem årganger, hvorav 53 avkom er i startbar alder. Eldste årgang er født 2012. Middels startprosent og median inntjening på de startende. Ingen har tjent over 500 000, mens tolv avkom har tjent over 100 000. Ingen hopper har tjent over 100 000. Stiv Kuling har ingen avlsgodkjent sønn. Avlsindeksen 120 har gått betydelig ned siden godkjenningen.