DIME-prosjektet er et internasjonalt prosjekt med fokus på travtrenerstudentenes arbeidspraksis. Prosjektet legger til rette for nettverksbygging mellom skolene, for å kunne utveksle hvordan praksisperioder gjennomføres og erfaringer rundt dette. 

Oppstartsmøtet for prosjektet var i oktober 2018 hos KPEDU i Kaustinen, Finland. Deretter har det vært møte på Grosbois i Frankrike med sikkerhet som hovedtema, og på Wången i Sverige, hvor evaluering av praksisperioder var hovedfokuset. Denne uken var det duket for prosjektets fjerde møte, og dette ble avholdt på Norsk Hestesenter.

Hovedtemaet for dette møtet var markedsføring, og da både markedsføring av travtrenerstudiene generelt og det man gjør direkte knyttet opp til praksisperiodene. Det ble utveklset erfaringer rundt hvordan vi jobber med dette faget i dag, og hvordan vi ser for oss dette fremover. Det ble diskutert alt fra innholdet og formen på studiene til travsporten generelt, og hvordan vi jobber med dette i ulike kanaler. Det var rom for både overordnede tanker og helt konkrete tips, og ga alle deltagerne mye bra å jobbe med videre. En ekstra takk til Tore Fyrand som holdt et engasjerende innlegg under møtet.

Prosjektets siste møte vil bli avholdt i Finland i april neste år, hvor blant annet arbeidsvilkår og arbeidsforhold står på programmet. 

DIME-prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen, og fem skoler som tilbyr travutdanning deltar i det to år lange prosjektet. KPEDU Kaustinen (FIN) er prosjektkoordinator, mens Wången (SWE), Norsk Hestesenter (NOR), Ecole des courses hippiques AFASEC Grosbois (FRA) og Ecole des courses hippiques AFASEC Graignes (FRA) er prosjektpartnere.