Hovedtemaet for dette møtet var hvordan prosjektlandene vurderer og gjennomfører evaluering av praksisperioden(e) til travtrenerstudenter. Dette gjøres ganske ulikt i de forskjellige landene, og en del forskjeller beror på hvordan studieløpet er lagt opp og hvilke offentlige krav som stilles i det enkelte land. Likevel finnes det en del fellestrekk, og også en del felles utfordringer. Det ble blant annet diskutert hvilke ting som blir vektlagt i evalueringen, om det settes karakterer eller bestått/ikke bestått, elektronisk skjemaer/apper, kommunikasjon mellom trener, student og studiested m.m.  

I tillegg til møtet ble det en omvisning på anlegget til Wången, og ikke minst en tur til Østersundstravet for å se på "Jämtlands Stora Pris"! På møtet deltok Evija Lie og Frøydis Barstad fra Norsk Hestesenter. Neste møte finner sted på Starum i november, og har markedsføring som hovedtema.

DIME-prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen, og fem skoler som tilbyr travutdanning deltar i det to år lange prosjektet. KPEDU Kaustinen (FIN) er prosjektkoordinator, mens Wången (SWE), Norsk Hestesenter (NOR), Ecole des courses hippiques AFASEC Grosbois (FRA) og Ecole des courses hippiques AFASEC Graignes (FRA) er prosjektpartnere.  

Prosjektet legger til rette for nettverksbygging mellom skolene, for å kunne utveksle hvordan praksisperioder gjennomføres og erfaringer rundt dette - særlig med tanke på studenter som gjennomfører arbeidspraksis i utlandet. Et av målene i prosjektet er å kunne samkjøre retningslinjene for de ulike landene, blant annet med tanke på læringsmål, sikkerhet og samarbeid med næringslivet, for å sikre studentene som reiser til utlandet en god og lærerik opplevelse. Bruk av digitale verktøy vil være i fokus i prosjektet.