Møtet ble avholdt på Grosbois i Frankrike, og fra Norsk Hestesenter deltok Jo Svenstad og Frøydis Barstad. Møtet ble i stor grad viet til erfaringsutveksling av hvilke sikkerhetsregler og tiltak de ulike skolene har, og hvordan dette fungerer under elevene/studentenes praksisperioder ute på ulike trenerstaller. Den franske travtreneren Christophe Mirandel deltok også, og fortalte om hvilke sikkerhetsregler elever på praksisopphold i hans stall må følge - og hans erfaringer rundt dette.

Det ble også tid til en rundtur på det flotte anlegget, og blant annet mulighet til å få prøve en travsimulator. 

DIME-prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen, og fem skoler som tilbyr travutdanning deltar i det to år lange prosjektet. KPEDU Kaustinen (FIN) er prosjektkoordinator, mens Wången (SWE), Norsk Hestesenter (NOR), Ecole des courses hippiques AFASEC Grosbois (FRA) og Ecole des courses hippiques AFASEC Graignes (FRA) er prosjektpartnere.  

Prosjektet legger til rette for nettverksbygging mellom skolene, for å kunne utveksle hvordan praksisperioder gjennomføres og erfaringer rundt dette - særlig med tanke på studenter som gjennomfører arbeidspraksis i utlandet. Et av målene i prosjektet er å kunne samkjøre retningslinjene for de ulike landene, blant annet med tanke på læringsmål, sikkerhet og samarbeid med næringslivet, for å sikre studentene som reiser til utlandet en god og lærerik opplevelse. Bruk av digitale verktøy vil være i fokus i prosjektet.